Her er du: ForsideIntranettSjekkliste for egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr
Infoalbum / Nettsider
Meny
Forfatter: Fra gamle dager
Fint å se at huset lever fortsatt. Mange gode minner derfra. Hilsen en som var der mye for 20 siden....
Fra: 2016-01-03
Infoalbum huskeliste er tom
Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr
Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr

Kontroll utført av:___________________________________________________Dato___________

INNTAK (der strømmen kommer inn i hybel i 2 etg)
 INNTAK (der strømmen kommer inn i hybel i 2 etg)
JA
Nei
MERKNAD
 Er noe skadet?   
 Er noen av inntakssikringene unormalt varme?   
 Er inntakssikringene godt tilskrudd?   
    
 SIKRINGSSKAP   
 Er sikringene godt merket?   
 Er det merket hvilket rom sikringene går til?   
 Er det satt inn riktig sikring i henhold til merking?   
 Er alle sikringer godt tilskrudd?   
 Er sikringer eller annet unormalt varme?   
 Er noe skadet?   
 Er det sikringer som stadig ryker?   
 Er uvedkommende ting oppbevart i sikringsskapet?   
 Fungerer testknappen på jordfeilbyter?   
 Er overspenningsvern inntakte?   
 Er skapdør stengt og nipler/kabelinnføringer tettet?   
 Er sikringsskapet berøringssikret mot tilfeldig berøring av spenningsførende deler?   
    
 Ledningsopplegg (alle rom)   
 Er noen elektriske kabler løsnet eller skadet?   
 Er det mye bruk av skjøteledninger?   
 Er vaskemaskin, kjøleskap,fryser eller varmeovner tilkoblet skjøteledninger?   
 Brukes eventuelle skjøteledninger i samme rom som de er tilkoblet?   
 Blir skjøteledninger som brukes ute, fjernet etter bruk?   
 Plugges skjøteledning direkte i fastmontert stikkontakt? (Ikke seriekobling)   
    
 ELEKTRISK UTSTYR   
 Er elektrisk utstyr eller apparater skadet?   
 Fungerer Elektrisk utstyr som de skal?   
 Er varmeovner eller elektriske apparater helt eller delvis tildekket slik at varmegjengivelse hindres? (Tildekket av gardiner, klær møbler etc.)   
 Brukes komfyr, vaskemaskin, kaffetrakter, oppvaskmaskin og lignende kun i åpningstiden?   
 Rengjøres støv, fettfiltere og lignede regelmessig?   
 Er brytere, stikkontakter,støpsler, koplingsbokser og lignende varme eller brunsvidde? (Komfyr, vannvarmer, kjøkkenmaskiner, hvitevarer og lignende)   
 Brukes det for store lyspærer i lamper (Se på merking)   
 Trekkes pluggen ut av kaffetrakteren når vi stenger?   
 Er fastmontert utstyr løsnet? (Ovner og lamper etc.)   
 Finnes det innstallasjoner som ikker er i bruk som kan fjernes?   
    
LEGG TIL PUNKTER SOM DU MENER MANGLER HER:   
    
    
Bourbon Street 21.11.2009:
Se: Video for flere filmer  

 Se også arrangementer fremover 
Der finner du plakater og mer info!
Motta Nyhetsbrev
Din e-mail adresse:

Ditt navn: